het-geweten-van-toezicht-header

Zelfreflectie als randvoorwaarde voor professioneel toezichthouderschap


De tijd dat toezichthouden een sociaal samenzijn was van oude grijze mannen zijn we al héél lang voorbij.
Wat betekent dat voor u als toezichthouder anno nu?

 

Hedendaags toezichthouderschap vraagt dat u een sterke persoonlijke- en maatschappelijke betrokkenheid toont en dat u het lef heeft om het verschil te durven maken. Adequaat inspelen op actuele vraagstukken betekent dat u continue schakelt in manieren van kijken en handelen.

Vanuit Het Geweten van Toezicht bieden wij u begeleiding bij zelfreflecties. Dat doen wij met ervaring in het vak van toezichthouden en vanuit de kunst om naar boven te halen wat (nog) niet wordt gezegd maar er wel toe doet.

Aan zelfreflectie kan op verschillende wijzen invulling worden gegeven. Samen bekijken we wat op dat moment voor u als individuele toezichthouder of voor uw raad als geheel het best passend is. Wij zetten daarbij gecertificeerde tools in. Het resultaat van alle zelfreflecties is steeds gericht op het verkrijgen van nieuwe handelingsperspectieven. Deze kunt u inzetten in de boardroom en ten behoeve van het dynamisch en constructief inhoudelijk gesprek om daarmee uw eigen professionaliteit te vergroten.

Ellen Bal

voorzitter RvC Ressort Wonen

"Een waardevolle ochtend, met plezierige begeleiding vanuit Het Geweten van Toezicht. Ze wisten duidelijk waar ze het over hadden. Het maatwerkprogramma bood een logische samenhang tussen programmaonderdelen van theorie en persoonlijke reflectie. De zelfevaluatie heeft ons geholpen in het vergroten van het bewustzijn van de raad en het zetten van een volgende stap in eigen ontwikkeling. Dank daarvoor!"

Guus Heutink

voorzitter RvC Destion

"De expliciete aandacht voor het individueel functioneren is spannend, maar leidt tot nieuwe inzichten om elkaar te stimuleren dan wel corrigeren. De begeleiding bij de zelfevaluatie vanuit Het Geweten van Toezicht was op een prettige manier vormgegeven en sloot goed aan bij de cultuur van onze raad. Het was open en gemoedelijk, waarbij tegelijkertijd de scherpte werd opgezocht en kritische reflectie werd ingebracht wanneer noodzakelijk."

Suzanne Leijendekkers

vice-voorzitter RvT Reinier van Arkel

"De gedegen voorbereiding in combinatie met het werken met profielen scherpte de dialoog in onze zelfreflectie. Het is fijn te ervaren dat Het Geweten van Toezicht ook in onze eigenwijze Raad van Toezicht wist te leiden en begeleiden"

Ons aanbod

Toezichthouden betekent balanceren tussen de rollen van toezichthouder, sparringpartner en werkgever. Hoe doet u dat?

In het vinden van de balans speelt het geweten een centrale rol. Om dit geweten als toezichthouder goed te kunnen voeden is het noodzakelijk dat u continue spiegelt en reflecteert. Reflectie op uw eigen handelen en open staan voor beïnvloeding door anderen zijn daar de ingrediënten voor.
Wij begeleiden u als individuele commissaris of uw raad in zijn geheel.  Dat doen wij met ervaring in toezichthouden en vanuit expertise op het vlak van intuïtief leiderschap.

Boardroomcoaching

Boardroom coaching helpt u effectief reflecteren op het handelen vanuit individueel perspectief en vanuit het perspectief van het collectief.

 

Meer informatie

Zelfevaluatie

Een begeleide zelfevaluatie creëert helderheid over ieders perspectief op de werkelijkheid.Meer informatie

Training

Als toezichthouder stuit je soms op situaties die een ‘niet-pluis’ signaal geven. Met onze training leer je die signalen bespreekbaar maken.


Meer informatie

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Jolien of Karin.

Wij werkten eerder onder andere voor: