Welkom bij
Het Geweten van Toezicht

De tijd dat toezichthouden een sociaal samenzijn was van oude grijze mannen zijn we al héél lang voorbij. Wat betekent dat voor u als toezichthouder anno nu?

Hedendaags toezichthouderschap vraagt dat u een sterke persoonlijke- en maatschappelijke betrokkenheid toont en dat u het lef heeft om het verschil te durven maken. Adequaat inspelen op actuele vraagstukken betekent dat u continue schakelt in manieren van kijken en handelen.

Vanuit Het Geweten van Toezicht bieden wij u begeleiding bij zelfreflecties. Dat doen wij met ervaring in het vak van toezichthouden en vanuit de kunst om naar boven te halen wat (nog) niet wordt gezegd maar er wel toe doet.

Aan zelfreflectie kan op verschillende wijzen invulling worden gegeven. Samen bekijken we wat op dat moment voor u als individuele toezichthouder of voor uw raad als geheel het best passend is. Wij zetten daarbij gecertificeerde tools in.

Het resultaat van alle zelfreflecties is steeds gericht op het verkrijgen van nieuwe handelingsperspectieven. Deze kunt u inzetten in de boardroom en ten behoeve van het dynamisch en constructief inhoudelijk gesprek om daarmee uw eigen professionaliteit te vergroten.


“Een waardevolle ochtend, met plezierige begeleiding vanuit Het Geweten van Toezicht. Ze wisten duidelijk waar ze het over hadden. Het maatwerkprogramma bood een logische samenhang tussen programmaonderdelen van theorie en persoonlijke reflectie. De zelfevaluatie heeft ons geholpen in het vergroten van het bewustzijn van de raad en het zetten van een volgende stap in eigen ontwikkeling. Dank daarvoor!”
Ellen Bal, voorzitter RvC Ressort Wonen

Wij vervulden eerder opdrachten bij onder andere: