De ander ontmoeten is ook jezelf beter leren kennen.

Boardroom dynamics INSIDE OUT

Er is al veel geschreven over good governance. Maar hoe krijgt dat betekenis in de praktijk? Welke verhalen kunnen daarover worden verteld en herverteld? En wat kunnen bestuurders en commissarissen van elkaar leren door ervaringen met elkaar te delen?

In ‘Boardroom dynamics INSIDE OUT’ gaan Karin Broekhuizen en Ronald Leushuis in gesprek met de corporatiebestuurders en de voorzitter van hun RvC van  Woonzorg Nederland, WoonInvest, Thuisvester, Rochdale, Reggewoon, ProWonen, Pré Wonen en Openbaar Belang. In een persoonlijke setting reflecteren zij aan de hand van quotes van Grote Denkers uit het verleden op hun onderlinge samenwerking en wat dat betekent voor de invulling van goed bestuur en toezicht in het heden. Met wijsheden uit de praktijk zijn 10 inzichten beschreven die bijdragen aan zelfinzicht en handvatten bieden voor groei en ontwikkeling voor persoonlijke invulling van good governance.

Ook benieuwd naar de inzichten en de gesprekken? Download hieronder gratis het e-book Boardroom dynamics INSIDE OUT.

Download het e-book

Vul uw gegevens in en klik op Verzend. U ontvangt het e-book automatisch in uw mailbox.

U ontvangt dan tevens maandelijks onze ‘Gewetensvraag van de maand‘ met een beschrijving van een specifieke situatie en een concrete tip hoe u hier in de praktijk mee om kan gaan.

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om en beloven u niet te spammen.