Karin Broekhuizen weet dankzij haar bestuurskundige én bedrijfs-wetenschappelijke achtergrond het publieke en private domein aan elkaar te verbinden. Het continue wisselen van perspectief en de focus op gelijkgerichtheid van belangen van stakeholders vormen hierin de rode draad. Karin is eigenaar van adviesbureau L&B CC en als interim manager / bestuursadviseur betrokken bij organisaties die voor een veranderopgave staan. Daarnaast is zij toezichthouder bij de Woningstichting Leusden, de Veenendaalse Woningstichting en De Dierenbescherming. Bij zelfevaluaties ontzorgt zij de raad niet alleen op de organisatorische kant, maar voorziet zij haar ook van kritische reflectie en inhoudelijke input ten behoeve van het gesprek.