Karin Broekhuizen

Karin Broekhuizen weet dankzij haar bestuurskundige én bedrijfs-wetenschappelijke achtergrond het publieke en private domein aan elkaar te verbinden. Het continue wisselen van perspectief en de focus op gelijkgerichtheid van belangen van stakeholders vormen hierin de rode draad. Karin is eigenaar van adviesbureau L&B CC en als interim manager / bestuursadviseur betrokken bij organisaties die voor een veranderopgave staan. Daarnaast is zij toezichthouder bij de Woningstichting Leusden en de Dierenbescherming. Eerder was zij ook commissaris bij de Veenendaalse Woningstichting. Bij zelfevaluaties voorziet zij de raad tevens van kritische reflectie en inhoudelijke input en voorbeelden vanuit de praktijk.