Zelfevaluatie

Zelfevaluatie

U blikt jaarlijks terug op de wijze waarop u en uw mede raadsleden uw rol als toezichthouder heeft ingevuld. Een begeleide zelfevaluatie creëert helderheid over ieders perspectief op de werkelijkheid.

Aanpak

Wij maken samen met u inzichtelijk wat individuele en collectieve drijfveren zijn en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Dit leidt tot hogere doeltreffendheid van de individuele leden en de raad als geheel. Tijdens de zelfevaluatie wordt stil gestaan bij:

1 – Het persoonlijk perspectief van waaruit u de rol van toezichthouder vorm geeft.
Wat typeert ú als persoon in de rol van toezichthouder en hoe zet u dat in?

2 – Het perspectief op het handelen binnen het team en uw rol daarbinnen.
Welke interactie ontstaat in het samenspel tussen u en uw leden en welke betekenis kan daar aan worden verleend?

3 – Het perspectief op uw handelen vanuit maatschappelijke toegevoegde waarde.
Welke maatschappelijke drijfveer heeft u? En hoe stelt u die in verbinding met de innerlijke wereld van toezichthouden?

Onderdelen 

Onze begeleiding bestaat uit een individuele voorbereiding en een plenaire bijeenkomst. Daarbij worden gecertificeerde tools ingezet en wordt meestal uitgegaan van de volgende onderdelen:

Vooraf:

– Online vragenlijsten
– Persoonlijke inzichtgesprekken met individuele leden van de raad om eigen perspectief op toezichthouden te concretiseren

Tijdens:

– Plenaire terugkoppeling van resultaten
– Dialoog en reflectie met gespreksleiding

Na:
– Reflectieverslag met concrete handvatten voor doorontwikkeling

Praktisch

In een voorgesprek stellen we samen vast welke behoefte er speelt. Op basis van die behoefte scherpen wij ons aanbod aan en brengen we een passende inhoudelijke offerte uit. Gemiddeld wordt voor zelfreflecties een tijdsinvestering gevraagd van een dagdeel. In overleg bekijken we wat een geschikte locatie voor de zelfreflectie is.

Guus Heutink

voorzitter RvC Destion

"De begeleiding bij de zelfevaluatie vanuit Het Geweten van Toezicht was op een prettige manier vormgegeven en sloot goed aan bij de cultuur van onze raad. Het was open en gemoedelijk, waarbij tegelijkertijd de scherpte werd opgezocht en kritische reflectie werd ingebracht wanneer noodzakelijk. De expliciete aandacht voor het individueel functioneren is spannend, maar leidt tot nieuwe inzichten om elkaar te stimuleren danwel corrigeren. Al met al tevreden over zowel de uitkomst en aanbevelingen vanuit de evaluatie als de inbreng van Jolien en Karin."

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Jolien of Karin.