Training

Training

Hoe creëer je ruimte voor het ongezegde?

Wij maken op maat gemaakte programma’s vanuit uw specifieke vraag. Tevens bieden we bijeenkomsten op open inschrijving om te leren met gelijkgestemden die weer een ander perspectief inbrengen.

Hieronder vindt u het programma van onze meest gevraagde training.

 

Bespreekbaar maken van ‘niet-pluis’ signalen

Als toezichthouder stuit je soms op situaties die een ‘niet-pluis’ signaal geven. Iets klopt er niet, maar het is lastig de vinger erop te krijgen. Dat maakt het extra complex om het bespreekbaar te maken, terwijl dit juist situaties zijn waar je als toezichthouder scherp op moet zijn.

Het gevaar bestaat dat:

  • je het er bij gebrek aan onderbouwing bij laat zitten, met alle mogelijke consequenties van dien.
  • je er niet in slaagt het gesprek constructief te voeren met elkaar, waardoor het de vergadering frustreert.

In deze training krijg u inzicht in nieuwe handelingsperspectieven om deze signalen hanteerbaar te maken en effectief in te zetten in de dynamiek van de boardroom

De training bestaat uit 2 losse dagdelen van 16.00 tot 20.30 uur (inclusief eenvoudig diner).

Deel 1:  goed voorbereid te werk gaan

Een niet pluis signaal ontstaat vaak al in de voorbereiding van een meeting met de board (bij het doornemen van de stukken). Hoe beter u weet hoe u dit  signaal op waarde kunt schatten en productief  kunt inzetten, hoe groter de kans op succes. Deze bijeenkomst biedt u gerichte handvatten om uw signaal effectief te doorgronden, zodat u het op de juiste manier op tafel kunt leggen en dit uitsluitend doet als dit van nut is voor het maatschappelijk belang.

Deel 2: uitdaging in de interactie

Het bespreekbaar maken van een niet pluis signaal roept veelal reacties op bij andere leden. Reacties waar ook persoonlijke drijfveren aan ten grondslag liggen. Dat maakt het voeren van een constructieve dialoog in het belang van de gezamenlijke visie complex.  Hoe creëer je als voorzitter of lid van de raad ruimte om de situatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken en zo tot een gezamenlijk standpunt te komen? Dat is de focus van de tweede bijeenkomst.

Deze training verzorgen wij zowel branche-overstijgend op basis van open inschrijving als op aanvraag van raden als geheel.

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Jolien of Karin.