Onze visie

Onze visie

Wij geloven dat goed toezicht ontstaat dankzij bewuste toezichthouders die vanuit maatschappelijke betrokkenheid en gedegen zelfinzicht hun rol invullen.

Dit vereist van u persoonlijk eigenaarschap en vraagt dat u continue reflecteert op zowel uw eigen handelen als dat van anderen. De drie kenmerken die daarbij centraal staan zijn:

Passie voelen – om het verschil te kunnen maken
Lef hebbenom persoonlijk eigenaarschap te tonen
Doen wat nodig is – om maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Nieuwe rolinvulling

U kunt als toezichthouder niet langer uit met focus op harde cijfers en resultaten waar vanuit de ratio op geleund kan worden. Van u wordt gevraagd om ook een oordeel te vormen over minder tastbare gegevens zoals – cultuur, houding en gedrag –  die een evenredig belangrijke rol van betekenis spelen in het al dan niet realiseren van doelstellingen. Het zuiver invulling geven aan uw rol als toezichthouder vraagt, naast gedegen zelfkennis, om een kwetsbare opstelling en om de interactie aan te gaan. Daar is lef voor nodig en het goed leren hanteren van uw intuïtie.

Met onze ervaring en expertise maken wij ons graag sterk om u daarin te ondersteunen.